Webbhotell och managed hosting

hemsida

Allt fler webbhotell erbjuder i dag något som kallas ”managed hosting”. I korthet innebär detta att webbhotellet tar ansvar för den tekniska driften av en hemsida så att kunden kan koncentrera sig på att producera innehåll till hemsidan.

Hur ett traditionellt webbhotell fungerar

När du köper ett webbhotellsabonnemang köper du en plats på en av webbhotellets servrar, vilken är uppkopplad mot internet. Utgångspunkten är att webbhotellet hanterar den server som du använder och att du själv hanterar och ansvarar för allt som har med själva hemsidan att göra. Som exempel på sådant som du själv är ansvarig för kan nämnas uppdateringar av script, intrångsskydd, säkerhetskopiering m m.

De flesta webbhotell tillhandahåller olika verktyg som till exempel CPanel och liknande, vilka avsevärt förenklar det tekniska arbetet för dig som kund. Du behöver inte vara utbildad ingenjör för att hantera tekniken bakom hemsidan, men det kräver ändock en viss kunskapsnivå och en viss erfarenhet. Har du inte detta riskerar du att spendera allt för mycket tid på att hantera den tekniken, tid som istället kunde ha använts till att producera och publicera innehåll till hemsidan.

Webbhotell och managed hosting

Det finns inte någon universell definition av managed hosting. Vad managed hosting innebär skiljer sig därför åt mellan olika webbhotell. En gemensam nämnare brukar vara att webbhotellet åtar sig att ansvara även för det script, som till exempel WordPress eller Drupal, jämte olika tilläggsprogram som du använder för att driva hemsidan. Webbhotellet ser till att dessa är ständigt uppdaterade och rätt konfigurerade. Därutöver installerar webbhotellet ofta även egna script för att bland annat skydda din hemsida från att bli hackad.

Det finns idag en uppsjö av webbhotell som erbjuder managed hosting. Överväger du att börja använda dig av managed hosting bör du noggrant jämföra de olika alternativen. Det är stor skillnad med avseende på såväl pris som teknik mellan olika webbhotell. Tänk även på att många webbhotell, vilket framför allt gäller svenska webbhotell, i praktiken erbjuder managed hosting men utan att använda beteckningen managed hosting i sin marknadsföring.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *